(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen is leeg.

Verwerking en Onderhoud

Verwerkings- en onderhoudsadviezen voor bestratingen en terrassen.

 

Onderstaande adviezen zijn ten allen tijde te interpreteren als algemene richtlijnen, die voor elke situatie anders en daardoor niet bindend kunnen zijn. De professionele verwerker is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komen te zien.

Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop. Indien u actief bent in de verkoop van natuursteen en/of keramiek wordt wel een bepaalde basiskennis verondersteld. Voor het ontbreken daarvan kan Michel Oprey & Beisterveld niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Verwerking van buitentegels

Voor een zo goed mogelijk eindresultaat adviseren wij de tegels in een goede ondergrond te leggen en gebruik te maken van de juiste voegmiddelen.

Een goede fundering is de basis van elk project.

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele algemene basisregels meegeven.

Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken, schone puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met trascement gestabiliseerd zand of split. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond.

Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 à 2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, soms zelfs een massieve betonnen plaat. Wij adviseren in de meeste gevallen een laag van ca. 10 cm opgebouwd uit drainagemortel oftewel monokorn ( zie schematisch overzicht met uitgebreide verklaring), bovenop een onderfundering van grove steenslag of gebroken, schone puin. In dit geval zullen de tegels vaak worden gelijmd in de “verse”drainagemortel/monokorn ( zie instructievideo). Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van goed verdicht grof zand of split, eventueel gemengd met trascement.

Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.

Voor mogelijkheden v.w.b. opbouw zie onze site. Indien niet volgens deze voorschriften is opgebouwd worden klachten die daarvan het gevolg zijn niet in behandeling genomen.

 

De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen.

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle natuurstenen tegels, keramische buitentegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen. Bij keramische tegels moet vóór verwerking gecontroleerd worden of alle tegels hetzelfde tintnummer hebben en het bewijs daarvan (label of doos) moet indien nodig getoond kunnen worden. Bemonsterde tegels in natuursteen en keramiek zijn indicatief, geleverde producten kunnen in tint en structuur afwijken.

 Dilatatie- of uitzettingsvoegen en afwatering.

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient bij een vaste verwerking een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering, de legmortel en de tegels. Bij verwerking in drainagemortel/monokorn kan het aantal dilataties worden beperkt en hoeven deze ook niet tot in de funderingslaag te worden doorgetrokken. Er kan volstaan worden met een siliconenvoeg tussen de tegels

Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product.

Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1,5 % (= 1,5 cm per m1) te worden gelegd om een snelle waterafvoer zo veel mogelijk te bevorderen. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid.

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing.

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten ( om vlekvorming te voorkomen) en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit. Bij natuursteen adviseren wij het gebruik van trascement.

Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen bijna tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Dunne tegels van 2 à 4 cm dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand/cement mengsel van 1 deel cement met 5 à 6 delen grove zand of fijne edelsplit. Deze zand/cement mengeling dient zandvochtig zijn. Na plaatsing mogen tegels nooit worden afgetrild! Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels eventueel in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement mengsel blijft echter ook mogelijk. Wij adviseren in alle gevallen plaatsing in een laag van verse, niet uitgeharde drainagemortel/monokorn waarbij de tegel op de rugzijde wordt voorzien van een flexibele geschikte lijm, die als hechtbrug nodig is. Deze methode wordt ook aanbevolen door de “Bovatin”. Voor meer details kunt u onze website raadplegen.

 

 Invegen en voegen.

Voegen zijn, naast het esthetische aspect, ook een bouwkundige noodzakelijkheid. Door temperatuurswisselingen kunnen tegels en bestratingsmaterialen namelijk uitzetten en krimpen. Voegen zorgen mede voor het opvangen van deze “spanningen”.

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is, en dat hij voorzien is van een rubberen mat. Zorg er tevens voor dat de trilplaat niet te zwaar is en tril van buiten naar het midden. Er is ook een vaste maar waterdoorlatende voeg voor smalle voegen (1 mm) beschikbaar. In deze gevallen zal de voeg eerst met zand worden opgevuld totdat er minimaal 4 cm voeghoogte overblijft. Dan wordt afgetrild en pas daarna wordt dit type voeg ingewerkt.

De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegspecie. Aftrillen is bij tegels natuurlijk niet aan te bevelen. Bij gebruik van voegspecie, moet de voegbreedte minimaal 5 mm bedragen. Vanzelfsprekend dient U ervoor te zorgen, dat de gebruikte voegspecie geschikt is voor het gebruik buitenshuis. Uiteraard is het alleen mogelijk een zgn. “starre”voeg te gebruiken als de tegels “vast” verwerkt zijn, zoals verlijmd in de drainagemortel/monokorn. In ons assortiment, bieden wij kant-en-klare Ardex GK voegspecies aan, in vier kleuren en Tubag buitenvoegen in 3 kleuren. Deze voegspecie levert een zeer harde en erg fraaie voeg op. Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecies, dienen de tegels, gedurende en onmiddellijk na de verwerking, goed schoon te worden gemaakt. Dit schoonmaken is zeer noodzakelijk, om mogelijke resten van voegspecie bovenop de tegels te verwijderen. Bij sommige soorten natuursteen verdient het aanbeveling voor het voegen tegels nat te maken of voor te behandelen. Tegels met een geslepen oppervlak en strak gezaagde kanten kunnen met een smallere voeg gelegd worden dan tegels met een breukruw oppervlak en gekloofde kanten. In dat laatste geval is de voegbreedte wel 1 cm! Indien voor een waterdoorlatende ondergrond is gekozen, kan ook een waterdoorlatende voeg worden toegepast. In ons assortiment is hiervoor DA voegmortel beschikbaar. DA voegmortel is ook zeer geschikt voor het opvoegen van kinderkoppen.

 Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen.

U kunt een terrastegel voor of na de verwerking impregneren. Door een impregnering wordt de vloer beschermd tegen indringend vocht en zal de vlekbestendigheid verbeteren.

Indien u natuursteentegels verwerkt in cementgebonden mengsels ( specie, drainagemortel), is het waarschijnlijk noodzakelijk cementsluier te verwijderen. Afhankelijk van de steensoort en de hardnekkigheid van de aanslag, kunt u hiervoor een zuurhoudende of zuurvrije cementsluierverwijderaar gebruiken. Door direct na plaatsing en invoegen, de vloer goed te reinigen, voorkomt u echter overmatige aanslag.

 Het is bij de meeste steensoorten mogelijk de vloer te impregneren en te beschermen. Ook een kleurverdiepende impregnering is mogelijk. Bij zeer dichte materialen is het opnamevermogen van de steen echter zo gering dat wij adviseren dit door vakmensen uit te laten voeren. Indien gewenst kunnen wij u bij de impregnering van nieuwe vloeren, adviseren. Michel Oprey & Beisterveld heeft gekozen voor de impregnering van Biona en deze wordt door eigen mensen aangebracht.

Periodiek onderhoud zal waarschijnlijk na de winter nodig zijn. Wederom afhankelijk van de steensoort kunt u dan kiezen voor een zuurvrije of zuurhoudende grondreiniger.

Het normale onderhoud gebeurt bij voorkeur met een zeepvrij onderhoudsmiddel, zeker als de vloer geïmpregneerd is. Mocht u toch kiezen voor een zeephoudend reinigingsmiddel, zoals Carolinezeep, dan moet u rekening houden met de mogelijkheid dat vuil zich kan afzetten in de vetfilm die zeep op uw tegels achterlaat. Deze vetfilm is echter goed te verwijderen. Zeep heeft de eigenschap de vloer te beschermen tegen indringend vocht en zal licht kleurverdiepend werken.

 

Tijdens de winterperiode kan sneeuw en ijs zorgen voor een glad oppervlak. Het gebruik van dooizouten wordt echter afgeraden, omdat het effect op natuursteen onvoorspelbaar is. Naast uitbloeiingsverschijnselen kan dooizout ook voor vorstschade zorgen.

 

Hoeveel heeft u nodig.

Split en grind

Om te bepalen hoeveel materiaal u moet bestellen heeft u vaak het oppervlak, het volume of het soortelijk gewicht van het materiaal nodig.

Het oppervlak van een rechthoekig vlak bepaalt u door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen.

Het oppervlak van een rond vlak bepaalt u door pi ( 3,14) x straal x straal te berekenen. De straal is de helft van de diameter. De omtrek van een cirkel is overigens pi x diameter.

Het oppervlak van een rechtbenige driehoek bepaalt u door de lengte van de basis met de hoogte te vermenigvuldigen en het geheel door 2 te delen.

Als u vervolgens de dikte van het te gebruiken materiaal heeft bepaald, kunt u het volume berekenen (m3).. In het geval van decoratieve toepassingen van grind en split, moet u rekenen met een laagdikte van 3-5 cm. Bij looppaden zal dit 5-8 cm bedragen. Door het gebruik van grit panels kunt u het verbruik weer reduceren tot 3-5 cm. Bovendien blijft het grind bij beloping veel beter op zijn plaats liggen en is het oppervlak zelfs met personenauto’s begaanbaar.

Door het volume met het soortelijk gewicht te vermenigvuldigen, weet u welk gewicht u moet bestellen. Het gewicht van de meeste splitten en grinden ligt op 1500 kg per m3, dus een factor 1,5.

Dit resulteert bijvoorbeeld in een verbruik van 75 kg/ m2 split of grind bij decoratieve toepassingen     ( laagdikte 5 cm) en 125 kg/ m2 in looppaden ( laagdikte 8 cm, zonder grit panels).

Drainagemortel/monokorn

Drainagemortel/monokorn wordt aangemaakt door 5 delen Limburgs grind 4-8 mm. te mengen met 1 deel van het speciale “bindmiddel drainagemortel”. De laagdikte moet minimaal 6 cm zijn. Als we bijv. een terras nemen van 120 m2, dan hebben we 120x0,06= 7,2 m3 drainagemortel nodig. We gaan ook hier weer uit van een soortelijk gewicht van 1500 kg per m3. Hierdoor zou het benodigde totaalgewicht 10.800 kg. zijn.

Dat betekent  10.800 kg : 6 = 1800 kg bindmiddel en 10.800 kg : 6 x 5 = 9000 kg. grind.

Bij deze verwerkingsmethode is het noodzakelijk de rugzijde van het bestratingmateriaal te voorzien van een lijmlaag. Deze lijmlaag kan op verschillende manieren worden aangebracht, hetgeen ook gevolgen heeft voor het verbruik. Met troffel aangebracht, kan men 7 m2 per zak van 25 kg.  verwerken. Met een 8 mm. lijmkam 10 m2 en met een blokkwast ( behangkwast) 20 m2.

Voegmiddelen

Hieronder vindt u een schema van het gemiddelde verbruik van een waterdoorlatende voegmortel, uitgedrukt in kg. per m2, bij een voegbreedte van ca. 8 mm. en een voegdiepte van ca. 30 mm. Dit type voegmortel wordt vooral toegepast bij kinderkoppen, vandaar dat er in dit overzicht uitgegaan is van een relatief kleine steengrootte. Voor meer informatie over het verbruik van voegmiddelen kunt u onze afdeling verkoop contacteren of onze site raadplegen.

 

STEEN

4

6

7

8

9

10

GROOTTE

CM

CM

CM

CM

CM

CM

4

13,5

11,51

10,9

10,43

10,05

9,75

CM

6

11,51

9,52

8,91

8,44

8,07

7,76

CM

7

10,9

8,91

8,3

7,83

7,45

7,15

CM

8

10,43

8,44

7,83

7,36

6,98

6,68

CM

9

10,05

8,07

7,45

6,95

6,61

6,3

CM

10

9,75

7,76

7,15

6,68

6,3

6

CM

 

 

Verwerkingsadvies Stone Panels BUITEN.


Stone Panels:

· Ondergrond moet zijn van beton, stabiel metselwerk of cementpleister en moet als dragende ondergrond voldoende draagkrachtig zijn.

· Ondergrond moet voldoende ruw, stofvrij en vrij van andere loszittende of scheidende lagen zijn.

· Tegels verlijmen met Ardex 7+8, middels butter-floating methode uit te voeren (geen holle ruimtes!). Het verbruik is afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en bedraagt ca. 5 kg per m2.

· Vanaf een hoogte van 3,5 meter dienen de Stone Panels aanvullend mechanisch verankerd te worden.

· Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter, bij donkere Stone Panels in een afstand van max. 2,5 meter.

Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

· Gezien de complexiteit van de geveltechniek is dit advies slechts een algemene richtlijn. Het verdient aanbeveling om aanvullend technisch advies op te vragen.
Vraag hiervoor naar ons uitgebreid verwerkingsadvies.

Stone Panels “Rustic”:

· Ondergrond moet zijn van beton, stabiel metselwerk of cementpleister en moet als dragende ondergrond voldoende draagkrachtig zijn.

· Ondergrond moet ruw, stofvrij en vrij van andere scheidende lagen zijn.

· De achterzijde van de tegels dient volledig stofvrij te zijn.

· Tegels verlijmen met Ardex X77 aangemaakt met Ardex E90 (1:2) verdund met water.
Op 25 kg Ardex X77 heeft u 4,5 kg Ardex E90 nodig en 9 liter water. Tegels verlijmen middels de butter-floating methode (geen holle ruimtes!).

· Van een hoogte van 2,5 meter dienen de Stone Panels “Rustic” aanvullend mechanisch verankerd te worden.

Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter , bij donkere Stone Panels “Rustic” in een afstand van max. 2,5 meter.
Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

· Gezien de complexiteit van de geveltechniek is dit advies slechts een algemene richtlijn. Het verdient aanbeveling om aanvullend technisch advies op te vragen.

Vraag hiervoor naar ons uitgebreid verwerkingsadvies.

 

Verwerkingsadvies Stone Panels BINNEN.


Stone Panels:

· Verlijmen op een vlakke, schone, droge en draagkrachtige ondergrond.

· Indien niet voldoende vlak dan met een cementgebonden product uitvlakken.

· Tegels verlijmen met Ardex S27.

· Tegels vol en zat in de lijm verwerken en dit regelmatig in het werk controleren.

· Ondergrond en verwerking conform de in de bouw algemeen geldende regels/normeringen.

· Bij vochtbelaste binnentoepassingen adviseren wij uitsluitend verwerking met Ardex WA (Stone Panels Snow White Marble is daar niet toepasbaar).

· Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter, bij donkere Stone Panels in een afstand van max. 2,5 meter.

Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.


Stone Panels “Rustic”:

· Verlijmen op een vlakke, schone, droge en draagkrachtige ondergrond.

· Indien niet voldoende vlak dan met een cementgebonden product uitvlakken.

· De achterzijde van de tegels dient volledig stofvrij te zijn.

· Tegels verlijmen met Ardex X77 aangemaakt met Ardex E90 (1:2) verdund met water.
Op 25 kg Ardex X77 heeft u 4,5 kg Ardex E90 nodig en 9 liter water.

· Tegels vol en zat in de lijm verwerken en dit regelmatig in het werk controleren.

· Van een hoogte van 2,5 meter dienen de Stone Panels “Rustic” aanvullend mechanisch verankerd te worden.

Bewegingsvoegen aanbrengen met Ardex ST, in een afstand van max. 3,5 meter , bij donkere Stone Panels “Rustic” in een afstand van max. 2,5 meter.
Binnen- en buitenhoeken, alsmede aansluitvoegen aan andere bouwdelen ook als bewegingsvoeg uitvoeren. Breedte bewegingsvoeg minimaal 10 mm.

Bovenstaande adviezen zijn louter ten titel van informatie en omdat elke situatie anders is, kunnen deze richtlijnen nooit als bindend worden beschouwd. Er kunnen dus ook geen enkele rechten worden ontleend aan voorgaande en bovenstaande richtlijnen en adviezen.

Richt u voor een gedetailleerd en persoonlijk advies altijd tot een professionele verwerker. Hij is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.