(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen is leeg.

Informatie over Natuursteen en Keramiek

WAT U MOET WETEN OVER NATUURSTEEN

 

De eisen die aan onze tegels en bestratingmaterialen in natuursteen worden gesteld, zijn behoorlijk hoog.  Alle materialen die wij bij Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen in ons zeer uitgebreide assortiment hebben, voldoen daarom aan strenge kwaliteitseisen en selectiecriteria, zodat vooraf al het mogelijke wordt gedaan, problemen achteraf te voorkomen. Onze slogan “Nature’s Finest, Selected by Oprey & Beisterveld“, spreekt wat dat betreft voor zich. 

Dit neemt echter niet weg, dat er bij natuursteen een aantal typische eigenschappen aan de orde zijn, waarmee rekening dient te worden gehouden. Raadpleeg onze website  of onze verkoopdienst voor meer informatie.

 

Kleurvariatie:

De vele mooie kleurnuances in natuursteen vormen wellicht één van de belangrijkste redenen waarom klanten voor natuursteen tegels of bestratingmaterialen kiezen. Het rijke kleurenpalet van natuursteen is de charmemaker bij uitstek.

Houd er echter altijd rekening mee, dat kleuren bij natuursteen zeer variabel kunnen zijn. Bovendien kunnen de kleuren van één en hetzelfde materiaal soms behoorlijk afwijken van de ene naar de andere partij. Modak is hiervan een goed voorbeeld. Monstertegels in natuursteen en keramiek kunnen dus afwijken van daadwerkelijke leveringen, afwijkingen kunnen niet leiden tot reclamaties. Voor een representatief beeld moet natuursteen en keramiek altijd in grotere vlakken worden gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor keramische buitentegels.

Probeer bestellingen daarom altijd in één keer door te geven en nabestellingen te voorkomen. Hoe groter de partij, hoe beter u kunt mengen om tot een harmonisch geheel te komen.

Naast dit natuurlijke fenomeen van kleurvariatie, zitten er in heel wat natuursteensoorten mineralen die onder invloed van vocht en UV-straling kunnen leiden tot verkleuring van de natuursteen. Bij de Laos Black Slate bijvoorbeeld, komt het af en toe voor, dat ogenschijnlijk geheel zwarte tegels, na verloop van tijd toch wat bruine vlekken gaan vertonen. Dit fenomeen kan ook voorkomen bij andere leistenen en kwartsieten (Luxor Black, Luxor Forest Grey). Op niet- kalkhoudende natuursteen soorten, kunnen deze vlekken overigens relatief eenvoudig worden verwijderd door een zogenaamde roestomvormer te gebruiken.

 

Kleurvervaging:

Natuursteen is authentiek en bijzonder duurzaam. Dit neemt echter niet weg, dat de kleur van de meeste natuursteensoorten, voornamelijk onder invloed van zonlicht en zure regen, na verloop van tijd enigszins kan verbleken. Er kan hierdoor ook een verschil ontstaan tussen het gedeelte van het terras dat in de vrije ruimte ligt en een eventueel overkapt gedeelte. Met name alle natuursteensoorten die kalk- of bitumenhoudend zijn, zijn hier onderhevig aan. Materialen zoals Desert Black, maar ook hardsteensoorten zullen na verloop van tijd lichter van kleur worden.

Kleurverdiepende impregneermiddelen kunnen de kleur aanzienlijk ophalen, echter nooit blijvend vasthouden.  Het gebruik van een neutrale zeep zoals onze Caroline zeep heeft ook een kleurverdiepende werking, waarbij tegelijkertijd wordt schoongemaakt en onderhouden.

 

Oppervlak:

Wij onderscheiden hierbij natuursteen met een breukruw, natuurlijk oppervlak en materialen met een bewerkt oppervlak.

Bij bewerkte natuursteen wordt het oppervlak nabewerkt tot een bepaalde afwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezaagd, geschuurd, gezoet of gebouchardeerd oppervlak.

Bij breukruwe tegels echter, blijft het oppervlak na splijting onaangeroerd. Hierdoor behoudt het oppervlak zijn structuur zoals oorspronkelijk in de natuur. Dit al dan niet ruwe karakter is een gevolg van de natuursteenlagen zoals ze in de natuur voorkomen en is hierdoor te beschouwen als een producteigenschap. Haarscheuren in natuursteen ontstaan na de vorming van natuursteen door bewegingen in de aardkorst. Bij vulkanische materialen zijn deze bijna altijd blijvend en zijn ze nauwelijks van invloed op de sterkte van de tegel. Bij basalten zijn deze haarscheurtjes bijvoorbeeld soms zichtbaar, met name in natte toestand. Daarnaast zullen in basalt van nature gaatjes voorkomen. Bij kalkhoudende materialen kunnen deze scheurtjes tijdens de vorming ervan weer opgevuld worden met in water opgeloste kalk of leem. Hierdoor ontstaan witte aders van gerekristalliseerde kalk of stylolieten uit restanten van klei. Met name in het eerste geval betreft het hier absoluut geen minder belastbare delen van de tegel. Is een tegel rijkelijk voorzien van stylolieten, dan is verwerking in een zandbed niet aan te bevelen. De ondergrond dient dermate stabiel te zijn dat op zijn minst in een gestabiliseerd zandbed dient te worden verwerkt. Het maakt de tegels uniek en karakteristiek en is als zodanig te bezien als een handtekening van moeder natuur. Een impregnering is in veel gevallen ook een perfecte oplossing voor dit probleem. Vaak worden dit soort producten al “af fabriek” behandeld en worden de scheurtjes met kunsthars gevuld.

 

Beschadigingen:

Heel wat natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling, zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen. Sommige materialen, zoals Desert Black, Grigio Cementino en Laos slate, vertonen door een combinatie van de hardheid, gelaagdheid en technische beperkingen in het productiegebied, kartelranden en kleine afschilferingen na het zagen van de tegels. Dit is een producteigenschap die geaccepteerd moet worden. Ook bij Mustang kan dit voorkomen, zij het in mindere mate omdat het materiaal fijner gelaagd is, zachter is en met een moderner machinepark wordt geproduceerd.De tendens naar steeds grotere maten tegels, zal dit risico alleen nog maar verhogen.  Deze randbeschadigingen kunnen echter ook voorkomen bij tegels met een breukruw oppervlak. Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is strak verpakken onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij onze leveranciers alles wordt aan gedaan, beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing! De beoordeling van de aanvaardbaarheid van eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels. Toetsing van klachten geschiedt in alle gevallen aan de hand van de geldende EN-normen.

Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van eventuele schade precies aan te geven gaan wij in deze gevallen uit van gedeeld ondernemersrisico en gedeelde verantwoordelijkheid. Hieruit vloeit voort dat schadepercentages tot 5 % moeten worden geaccepteerd. Schade onder dit percentage, kan dan ook geen aanleiding meer geven tot schadevergoeding.

Houd er in dit verband nog rekening mee, dat enigszins beschadigde tegels (of andere materialen) altijd kunnen worden gebruikt om passtukken te zagen. Belangrijk is dat elke schade meteen bij aflevering wordt gemeld.

 

Tot slot wensen wij nog te benadrukken, dat indien U materialen betrekt van meerdere leveranciers, U bij eventuele klachten altijd dient aan te tonen dat materialen daadwerkelijk van ons bedrijf afkomstig zijn. 

Wij investeren veel aandacht aan hoge kwaliteit en selectie van onze materialen. Wij wensen daarom niet te worden ingeschakeld voor de beoordeling van de tekortkomingen van de concurrentie.

 

Vorstbestendigheid:

In principe zijn alle materialen die wij voor buitentoepassingen in onze collectie hebben, vorstbestendig. Onder extreme omstandigheden kunnen vorstbestendige tegels toch vorstschade oplopen. Een ondeugdelijke verwerking kan onder bepaalde omstandigheden het risico op schade in belangrijke mate verhogen.

Onze producten zijn niet getest op bestendigheid tegen dooizouten. In het algemeen heeft het gebruik van dooizouten een negatief effect op de vorstbestendigheid. Om eventuele vorstschade te voorkomen adviseren wij daarom geen dooizouten op natuursteen toe te passen.

 

Ondergrond:

 

Er is geen algemeen geldend advies te geven over de opbouw van de ondergrond onder uw terras of oprit. Vele factoren, zoals bodemgesteldheid, belasting en dikte van de tegel zijn hierop van invloed. De verwerker moet in staat geacht worden een advies op maat te geven. In het algemeen zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen:

·         Het afschot van de afgewerkte vloer dient minimaal 1,5% te zijn

·         Indien in de stabilisatie verwerkt wordt, bij voorkeur trascement gebruiken

·         Zorgen dat de ondergrond zo is opgebouwd dat overtollig water wordt afgevoerd en het optrekken van vocht niet bevorderd wordt, zeker bij een “losse” verwerking. Wij adviseren een verwerking in drainagemortel/monokorn

·         Tegels voor verwerken goed mengen uit verschillende pakken

·         Gelegd tegelvlak niet aftrillen maar voorzichtig inkloppen met een rubberen hamer met groot slagoppervlak

·         Met kunsthars behandelde tegels hechten niet aan een traditionele mortel, maar moeten bij een vaste verwerking gelijmd worden

·         Bij een vaste verwerking rekening houden met dilatatievoegen

Er bestaan tegelsoorten die bijzonder gevoelig zijn voor verwerkingsmethoden die niet geheel volgens de regels zijn uitgevoerd. Met name  Chinese granieten, indien ze niet zijn voorbehandeld, niet in trascement verwerkt zijn of gelijmd en gevoegd zijn met Ardex producten en niet in de juiste onderbouw geplaatst zijn, een sterk verhoogd risico hebben op permanente vochtplekken, bekend als “kristalwater”.

 

Maattolerantie:

Onze leveranciers produceren volgens de Europese norm EN-1341. Grofweg kan men zeggen dat volgens deze richtlijnen toleranties t.o.v. de oppervlaktemaat bij gezaagde tegels van + of – 0,5 % en dikteverschillen van + of - 10% acceptabel zijn. Vooral bij het opzetten van de voegbreedte is het belangrijk hier rekening mee te houden, het dikteverschil kan normaal gezien gemakkelijk worden “weggeklopt“. Bij maten vanaf 80x80 en groter kan het bovendien voorkomen dat de haaksheid van de hoeken en de vlakheid bij sommige steensoorten (met name leistenen zoals Desert Black en tegels uit de Laos-serie) minder nauwkeurig wordt. Ook daarom is het belangrijk met voegen te werken om deze eventuele verschillen weg te kunnen werken.

 

Opvoegen:

Bij een verlijming op een vaste ondergrond is een voeg verplicht en is het belangrijk deze zo waterdicht mogelijk te maken. In deze situaties adviseren wij ook de GK van Ardex, of buitenvoeg van Tubag. Bij een verwerking in los zand of stabilisatie kan men ook geen volledig starre voeg toepassen. Naast brekerszand of voegsplit kan men dan kiezen voor een waterdoorlatende voeg. Uiteraard kent elke methode zijn beperkingen. Voor aanvullende informatie dient u voor verwerking de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig te lezen.

U dient er in ieder geval rekening mee te houden dat uw voegwerk in buitentoepassing ook onderhoud behoeft, zeker als u onvoldoende dilatatievoegen heeft toegepast.

 

Tegeldragers:

Onze collectie is niet specifiek getest op toepassingen op tegeldragers. In het algemeen is enige voorzichtigheid geboden bij het bepalen van de geschiktheid van natuursteen voor tegeldragers. In de praktijk is de belasting namelijk niet altijd vast te stellen.

 

Als vuistregel kunnen we aanhouden dat tegels met een buig- en treksterkte van minimaal 6 MPa, ook na de vorst-dooi cycli, geschikt zijn voor toepassing op tegeldragers bij normaal (voetgangers) belaste oppervlakken. De andere restrictie is dat de tegel niet groter mag zijn dan 60x60 cm. Dat betekent dat bijvoorbeeld de Spotted Bluestone, Tibet Asian White, Tibet Light Grey, Tibet Dark Grey, Tibet basalt Olivian Black en de Tibet Yellow in 60x60x3 cm geschikt zijn voor toepassing op tegeldragers. Ook de volledige collectie keramische buitentegels in 60x60x2 cm is geschikt voor gebruik op onze tegeldragers.

 

   Verwerkingsadvies Natuursteen tegels Outdoor:

Verwerkingsadvies Natuursteen tegels Outdoor

 

 

WAT U MOET WETEN OVER KERAMISCHE VLOERTEGELS

 

Keramische tegels in 2 cm dikte, vormen een nieuwe trend in bestratingsmaterialen voor tuin en park. Omdat het een relatief nieuwe ontwikkeling betreft, zijn veel particulieren, hoveniers én groothandelaren niet bekend met een aantal specifieke aandachtpunten die bij keramiek in acht genomen moeten worden. Voor interieurtoepassingen is keramiek al compleet ingeburgerd en daar zijn onderstaande aandachtpunten bekend en volledig geaccepteerd. Voor specialisten in tuintoepassingen, zullen sommige zaken echter nieuw zijn.

 

- Losse monsters of getoonde vlakken in een showtuin geven slechts een goede indicatie over kleur en structuur. Net als bij natuursteen kan elke levering op deze punten verschillen.

- Het verdient daarom aanbeveling de benodigde hoeveelheid in één keer te bestellen. Bij nalevering kan het voorkomen dat dezelfde tint uit dezelfde productiecharge niet meer voorradig is.

- Door de gebruikte druktechnieken, kan het voorkomen dat van korte afstand, een raster, pixels of streepjes zichtbaar zijn. Dit is een normaal fenomeen dat moet worden geaccepteerd. In het algemeen kan men sowieso stellen dat het oppervlak van tegels moet worden beoordeeld vanaf ooghoogte.

- Bij iedere productie probeert men de “moedertegel” zo goed mogelijk te benaderen. In de praktijk betekent dit echter dat er per productierun altijd kleine verschillen waarneembaar zijn met een eerdere productierun, zelfs als tintnummers identiek zijn. Een nalevering van exact dezelfde kleur is in de praktijk dus bijna niet mogelijk. Eerste vereiste is in ieder geval dat u het tintnummer dat op de verpakking vermeld staat, bewaart.

- Bij veel series is getracht natuursteen te imiteren. Dat betekent dat men door verschillende structuren en verschillende designs een variabel en natuurlijk beeld tracht te creëren. Het verkopen van grote oppervlakken op basis van 1 tegel is derhalve een risico.

- Een belangrijke classificatie in keramische tegels, betreft UGL (onverglaasd) en GL (verglaasd). Onverglaasde tegels zijn veel beter bestand tegen krassen, ondanks de sterke glazuren die op verglaasde tegels worden toegepast. Desondanks verdient het aanbeveling om met name verglaasde tegels regelmatig te reinigen en residuen van schurend materiaal, zoals zand, te vermijden. 

Om vlekken te voorkomen als gevolg van “loog” uit bladeren en organische bestanddelen in donker zand, wordt ook aanbevolen deze materialen zo spoedig mogelijk van het oppervlak te verwijderen.

In het geval van langwerpige formaten adviseren wij geen "halfsteens"-verwerking maar een andere verdeling waarbij de voeg van de ene rij, niet in het midden van de tegel in de aangrenzende rij komt te liggen. Omdat langwerpige formaten altijd een zekere bolling kunnen vertonen, ontstaat bij een halfsteensverwerking altijd een situatie waarbij het vlakste gedeelte van het vloerveld ( de voeg)  op het mogelijk hoogste gedeelte van het vloerveld ( het midden van een langwerpige tegel is het bolste punt) Een verdeling 1/3-2/3 zou dat probleem in verreweg de meeste gevallen oplossen.

Er zijn uiteraard verschillende leveranciers van keramiek voor buitentoepassingen. Om u enige houvast te geven op welke zaken u moet letten bij de selectie van de juiste leverancier, geven we u hierbij enkele aanknopingspunten:

- De meeste tegels worden geproduceerd met een dun laagje glazuur op een zgn. “scherf” uit klei. Als deze scherf of “body“ is ingekleurd tot een massa die nagenoeg dezelfde kleur heeft als de kleur van de glazuur, noemen we dit “coloured body”. Mocht door onvoorziene omstandigheden de glazuur beschadigd raken en een klein stukje van de tegel springen, dan valt dit bij een goede coloured body nauwelijks op. Indien de scherf niet zou zijn ingekleurd en gewoon licht van kleur zou zijn, zou dat natuurlijk wel opvallen. Het inkleuren van de scherf zorgt voor meerkosten en sommige leveranciers kiezen er daarom voor, niet of nauwelijks in te kleuren.

- Er wordt gesproken over 2 cm dikke tegels. Er zijn echter ook fabrikanten die 17, 18 of 19 mm leveren. Dit zou een prijsverschil kunnen verklaren. De tegels in onze collectie zijn 18 of 20 mm.

- Een keramische tegel kan pas als "gres porcelanato" geclassificeerd worden als de wateropname minder dan 0,5% is. De Oprey - collectie voldoet ook aan deze strenge eis. Helaas zijn er ook tegels op de markt met een hogere wateropname, waardoor een risico bestaat dat de tegels niet meer vorstbestendig zijn.

- De meeste tegels in onze collectie zijn gerectificeerd. Dat betekent dat de oppervlaktemaat 100% nauwkeurig is. Niet-gerectificeerde tegels hebben een maattolerantie van + en – 1-2 mm. Uiteraard kan dit een verklaring zijn voor mogelijke prijsverschillen.

- Onze collectie is onder normale omstandigheden uit voorraad leverbaar. Dat betekent dat u snel over uw bestellingen kunt beschikken.

 

Keramische tegels zijn gebakken uit natuurlijke klei, op extreem hoge temperaturen. Hierdoor ontstaat een keiharde tegel met een grote resistentie tegen krassen en vlekken. De kleurpigmenten die aan de klei en de eventueel aangebrachte glazuurlaag worden toegevoegd, zorgen ervoor dat deze tegels na het bakproces kleurvast zijn.

Keramische tegels kunnen op 4 verschillende manieren verwerkt worden.

 

1. Traditioneel verlegd op een lijmbed

2. Droog verlegd op een splitbed

3. Verlegd in een drainage mortel

4. Plaatsing op tegeldragers

 

1. Traditioneel verleggen

Op een betondek rest eigenlijk alleen nog de mogelijkheid de tegels te verlijmen met een geschikte tegellijm. Een betondek dient vooraf te worden “afgedicht”,  zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten en dient op voldoende afschot te liggen. Het vloerveld moet zijn voorzien van voldoende dilatatievoegen, die tot in de betonconstructie zijn doorgetrokken. De voegen dienen te zijn gevuld met een waterafstotende voeg en aansluitingen met opgaande delen moeten uiteraard ook zijn gedilateerd en worden afgekit.

 

2. Droog verleggen op een splitbed

Men kan de tegels met een open voeg op een goed verdicht splitbed leggen. Voor extra stabilisatie, kunt u aan de split eventueel nog cement toevoegen. In beide gevallen zal hemelwater optimaal naar de lagere grondlagen worden afgevoerd. Deze methode is snel maar u kunt de voegen niet met een starre, cementaire voeg opvullen. Tevens dient u er rekening mee te houden, dat bij deze methode de tegels los liggen en dat bij een slecht verdichte onderbouw, of een instabiele bodemgesteldheid, er gedurende de levensduur enkele kleine reparaties nodig zullen zijn.

 

 3. Verleggen op drainagemortel

Men kan de tegels ook in een drainagemortel leggen. Dit is split of grind met een speciaal bindmiddel, in de verhouding 1 deel bindmiddel op 5 delen split of fijne grind. De tegels worden dan aan de onderzijde voorzien van een hechtlaag en in de verse, niet uitgeharde, drainagelaag “geklopt’. De tegels liggen na uitharding muurvast in een constructie die zowel hemelwater zal afvoeren als vocht uit de ondergrond niet meer zal optrekken. Dat betekent dat zowel lijmlaag als voeg, niet worden aangetast door een permanente vochtbelasting en dat hierdoor de levensduur van de constructie verlengd wordt. Na een dag kunnen de tegels al worden gevoegd.

 

4. Verwerking op tegeldragers

Men kan tegels tot 60x60 op tegeldragers plaatsen waardoor u onder de tegel altijd een vrije ruimte houdt. Dit is ideaal voor balkons en dakterrassen. Het water kan onder de tegels vrij  weglopen, tevens kunt u onder de tegels kabels e.d. wegwerken. De tegels zijn altijd eenvoudig te vervangen of te verhuizen.

 

5. Zagen

Om te voorkomen dat keramische tegels in 2 cm tijdens het zagen “wegbreken” dient men dit harde materiaal te zagen met een daarvoor geschikt “gesloten” zaagblad, op een zaagtafel, met een aangepast (laag) toerental.